ยูบีจี มีเดีย เป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจร ทั้ง indoor/ outdoor และสื่อdigital (LED) รวมถึงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดพร้อมรองรับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ จากอดีต 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการเติบโตและพัฒนาสินค้าต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด ทางบริษัทฯมีหลักในการทำงานในลักษณะแบบ “คู่คิด-คู่ค้า” พร้อมกับแนวคิด “One Stop Services” ลูกค้าสามารถจบงานด้านสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ แบบ Out-Of-Home ได้ในที่เดียว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสื่อโฆษณาทั้งฝ่ายขายและฝ่ายปฎิบัติการ