วัสดุการทำป้าย ทางบริษัทฯ ใช้วัสดุอลูมิเนียมอย่างดี และรับประกันการใช้งาน 1 ปี เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทางบริษัทฯ จะคอยดูแลให้คำแนะนำลูกค้าในเรื่องการใช้วัสดุที่ผลิต เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับทางลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งยังได้มีการสรรหาวัสดุที่ทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตอีกด้วย